Memphis-Misraïm Riten: Udbredelse: <

 

Selv om denne Riten er over 200 År gammel vækker den fortsat levende Interesse og udvikler sig på betydningsfuld Måde ud over hele Verden. Den overleverede og åndelige Riten er - tro sine Grunnlæggelsesprinsipper - først og fremmest forbundet med Frihet og Overbærenhet. Denne Ritus bliver bearbeidet på ordentlig Grunlag i følgende Land:

   

Argentina
Brasilien
Frankrig
Martinique
Mauritius
Ny Kaledonien
Schweiz
Skandinavien
Spanien
Uruguay
De Forenede Amerikanske Stater (USA)

 
 
Ritens Arbejdsretning:Memphis-Misraïm <

Ved Indtræden i den Gamle og Oprindelige Rite af Memphis-Misraim, sætter man sin Fod på en troværdig Sti med Agtelse for sand Menneskelighed og ægte Overbærenhed. Riten kendetegnes ved sin Forskningsmetode som er grundlagt på følgende:

  • guddommelig-åndelig Oplysning.
  • og at den skal fordre filosofisk Eftertænksomhed; men også formidle de ægyptiske Symboler og de forskellige Strømninger som har påvirket eller sågar præget vor Kultur, som for Exempel Hermetikerne, Gnostikerne, Kabalisterne, Templerne og Rosenkreutserne.
  • en åben Søgen og fordomsfri Eftertænksomhed som Resultat af Selv- og Verdenserkendelse.

O, du Menneske,
du har to Ører til at fornæmme den samme Tone,
to Øjne for til at se den samme Genstand med,
to Næsebor til at lukte den samme Lukt,
to Hænder til at udføre den samme Handling med,
to Fødder til at gå i samme Retning.
Således er også den frimureriske Videnskab, den højeste af alle,
esoterisk og exoterisk.
Det Esoteriske er Tænkningen,
Det Exoteriske, Strukturen.
Det Exoteriske læres, det undervises og formidles.
Det Esoteriske bliver i almindelig Forstand hverken lærd, undervist og heller ikke formidlet:
For det kommer ovenfra.

(Fra Bekendtgørelsen af den Gamle og Oprindelige Riten af Memphis og Misraïms Store Forfatning).

Således er Mureriets Ånd, hvor usynlige Handlinger ligger til Grund for enhver synlig Handling, som Segl og Lak i gensidig Virkning, positivt og negativt: I en flygtende, ja måske til og med meningsløs Samtid, findes alligevel Spirerne til Fremtiden.Frimurerne i denne Riten bliver opfordret til selv at tænke efter. En Læretid og en på Symbolerkendelser hvilende Arbeidsmetode stilles dem samtidig til Rådighed. Begge er levende Værktøj, som, når de håndteres i det Daglige, hele Tiden vil efterprøve, om det Opnåede svarer til Målets Urbillede. Således bearbejder Frimureren, ifølge Ritens Overlevering, utrættelig sin Sten for at forfine sin Iagttagelse og at udvikle sin Dømmekraft.
Med sin rige og indre Erfaring henvender Riten sig til den Enkeltes Inderlighed; det Ydre sættes til Side. Dermed kan Opfattelsesevne og Verdensanskuelse udvikles, trinvis og i samsvar med Livet, på det aller største Æventyr af alle:
Til Erobring af sand Selv- og Verdenserkendelse.

 
Memphis-Misraïm Riten: Historie: <

 

Memphis-Misraim Riten:
Den indtager en Særstilling blant de frimureriske Riter. Den har sin Plads blandt de Ægyptiske Riter som hentede sin Næring fra Antikkens mangfoldige Indvielsesoverleveringer, fra Pythagoræerne, de Alexandrinske Hermetikere, Nyplatonikerne, Sabæerne fra Harrân … Først i det XVIII. Århundrede finder vi Spor deraf i Europa. Bare to ud af mange er overleveret os: Først Misraïm og siden Memphis. De to blev knyttet sammen og tilpasset hverandre i 1881 under Guiseppe Garibaldis fremadstræbende Virksomhed.

Misraïm-Riten:
Vi finder Spor efter den helt fram til 1738. I de 90 Grader kommer alkymistiske, okkultistiske og ægyptiske Træk til Syne. En vigtig Person i sin Samtid, den sjældent åndsbegavede Alexander Greven af Cagliostro, forstod at give Riten den nødvændige Udviklingsimpuls.
Greven af Cagliostro, som var en nær Bekendt af Stormesteren af Malteserordenen, Manuel Pinto de Fonseca, grundlagde i 1784 Riten "Det høje Ægyptiske Mureri". Han udarbejdede"Arcana Arcanorum", særdeles høje Hermetiske Grader antagelig mellem 1767 og 1775 og formodentlig sammen med Luigi Ridder d'Aquino. Han var det Napolitanske Mureris nationale Stormesters Broder. 1788 blev disse Grader indforlivet i Misraïm-Riten. Den spredte sig så hurtigt til Mailand, Genua og Neapel.
I denne Form blev Riten indført i Frankrig i 1803 af Joseph, Marcus og Michael Bedarride. Den Gang blev såvel Adelige som Medlemmer af de forskellige Partier (Bonapartister, Republikanere og sågar enkelte Carbonari) optaget i Riten. Det førte f. Eks. til at den blev forbudt i Frankrig i 1817 og forsvandt fuldstændig fra Landet. I 1890 fantes der således bare enkelte Loger under Navnet "Regnbuen" hvor de sidste Frimurere arbejdede under denne Rite.

Memphis-Riten:
Denne Rite stammer fra Misraïm-Riten og blev indført i 1838 af Jacques Etienne Marconis de Negre. Den tager den ægyptisk-alkymistiske Mytologi op igen og udfylder den med Templer- og Ridderelementer. Memphis-Riten øver, ud fra sit Væsen, en stærk Tiltrækningskraft på Personligheder som længes efter et højere Ideal. I Frankrig havde den en Vis Udbredelse frem til 1841, f. Eks. i Hæren. Så lå den i Dvale frem til 1848 da Ludwig den XVIII. blev afsat. Allerede fra 1850 arbejdede talrige fransktalende Loger i England efter denne Rite og optog berømte Republikanere, som Louis Blanc og Guiseppe Garibaldi. Da Pariser Kommunen blev knust, kunne Logene igen udvikle sig en stakket Stund; men allerede i 1880 fik en Dom, fællet af Regeringen i den franske Republik det til at gå nedover med dem.
Fra 1873 og frem til Kong Faruks Regeringstid spredte Riten sig raskt i Ægypten under Storhierofanten S. A. Zola. I De Forenede Amerikanske Stater blev Riten grundlagt i 1856 af Marconi de Negre. Under Br. H. Seymours Stormesterskab i 1861 opnåede han en vis Popularitet.

Riten af Memphis-Misraïm:
I 1881 forberedte G. Garibaldi Tilnærmelsen af de to Riter, som da faktisk også kom i Stand i 1889, hvorefter den slog Rødder på en række Kontinenter.

       
Generalstormestrene i Tur og Orden:<

Den Gamle og Oprindelige Memphis-Misraïm Rite,
efter Sammenslåelsen:

   
Generalstormestre:
Stormesterens Stedfortræder:
09.1881
  Joseph GARIBALDI  
09.1982
     
1882
  Giambattista PESSINA  
1883
     
30.03.1900
  Francesco Degli ODDI John YARKER
1902
  John YARKER  
20.03.1913
  Théodore REUSS (03.01.1906) Rudolf STEINER
1924
  Jean BRICAUD  
21.01.1934
  Constant CHEVILLON Henri Charles DUPONT
1945
  Henri Charles DUPONT Robert AMBELAIN
01.10.1960
  Robert AMBELAIN Pierre de RIBEAUCOURT (27.02.1963)
    Edouard de RIBEAUCOURT (13.03.1963)
    Claude R. TRIPET (16.10.1976)
    Gérard KLOPPEL (26.11.1983)
01.01.1985
  Gérard KLOPPEL Marcel LAPERRUQUE
    Georges VIEILLEDENT
1998
  Georges VIEILLEDENT Claude R. TRIPET
2003
  Claude R. TRIPET Alain DUMAINE (03.05.2003)
2004
  Alain DUMAINE Clelia TRIPET
2010
  Fernando GUERRA MENDINA Bruno WOJCICKI
       
Betingelser for at kunne søge om Optagelse: <

For at kunne blive optaget som Frimurer i Memphis-Misraïm Riten, må følgende Betingelser opfyldes:

  • De må være 21 År gammel.
  • De må kunne fremvise en pletfri Vandel.

Til Forvaltningen:

  • Send et håndskrevet Brev, i hvilket De begrunder Deres Ansøgning samt et Levnedsløb
  • To Kopier af Fødselsattest eller Pas og to Pasbilleder.

Til den personlige Del:

  • To Logemedlemmer vil aflegge et Besøg for at blive bedre kendt med Dem. De må kunne svare tilfredsstillende på Spørgsmålene som stilles.
  • Logen, som De søger Dem til, må være villig, til at optage Dem.

Deltagelse i Logearbejdet forudsætter Udvikling og Opretholdelse af den nødvendige Forvaltning. Derfor afkræves et Optagelsesgebyr og et årlig Bidrag.


SYMBOLSKE STORLOSJE FOR SKANDINAVIA
Frank D. Neubauer


E-mail:
fd.neubauer@gmail.com


http://www.sssl.org


E-mail: fd.neubauer@gmail.com